top of page

Integritet

Fivestarsweden Aktiebolag är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: https://www.fivestarsweden.com

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Grundläggande information: namn, födelsedatum Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser Betalningsinformation: Transaktionsinformation, betalningsmedel Kundhistorik och kundengagemang: order- och leveransinformation, varukorgsrörelser, rabattkoder, information om lojalitetsprogram, Aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare haft, hur mycket och hur ofta de används, status för produkter/tjänster, Kundaktivitet: läsnings- och handlingshistorik från appen, webbplatser eller elektroniska kommunikationer vi skickar ut. Samt teknisk information om de enheter du använder. Personuppgifter samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med din användning av våra tjänster och produkter.
Hur vi använder personuppgifter Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, dvs. när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan exempelvis handla om kundservice, hantering av klagomål och felsökning av ditt konto. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, såsom kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen efter din kundrelation, och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.Försäljning och marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, exempelvis genom att du får e-post från oss. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att avstå från delar av denna behandling genom att exempelvis avsäga dig att ta emot e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov baserat på dina personuppgifter. Syftet med profilering är att göra vår marknadsföring mer relevant. Systemövervakning, felsökning, etc. Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.Säkerhet, upptäckt av bedrägeri och brottslig verksamhet
Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete för att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och brottslig verksamhet. Den lagliga grunden.​


Uppfylla lagliga förpliktelser
I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter med hänsyn till andra lagliga förpliktelser. Ett exempel på detta är information knuten till försäljning, som vi är skyldiga att registrera och spara enligt bokföringslagen. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en laglig förpliktelse gentemot oss.Dina rättigheter
Om du önskar utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@fivestarsweden.com


Rätt till tillgång till din egen information
Du kan begära en kopia av all data vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utöva din rätt till tillgång.​


Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar information som är felaktig eller vilseledande.​


Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan begära att vi tar bort information om dig när som helst. Observera dock att information som vi är skyldiga att behålla på grund av andra lagliga förpliktelser (till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av data om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.


Protest mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar data om dig baserat på våra data eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av data om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet
Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta info@fivestarsweden.com för att få tillgång till dina personuppgifter.


Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter
Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i Personuppgiftslagen. Vänligen låt oss veta först via den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Gör detta till Datainspektionen.

bottom of page